Norsk Landbruksrdgiving

 

 

Norsk Landbruksrådgiving Dalane, tidligere Dalane Forsøksring, driver rådgiving for bønder i Dalane.

 

Dalane ligger helt sør i Rogaland og består av de fire kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal.

 

Norsk Landbruksrådgiving Dalane har ca 370 medlemmer. De har to årsverk, fordelt på en hel stilling som daglig leder, og to halve stillinger som rådgivere. Kontorstedet er i Landbrukssenteret på Helleland.

 

Litt om hva de jobber med:

Tilbud om jordprøvetaking og gjødslingsplan hvert 4. år. Individuell hjelp med miljøplan og annen individuell rådgivning. Skriftlig informasjon gjennom medlemsblad og e-post.

Inntektsbringende prosjektarbeid har blitt en stadig viktigere arbeidsmåte. De har de siste årene bl a jobbet med et Lyngheisprosjekt og er nå i gang med å et melkeprosjekt i Dalane. De tilbye også GFR-sau og GFR-melk.

 

 

 

Les mer om Norsk Landbruksrådgivning på hjemmesiden deres ved å klikke her