Energiforbruk i boliger

Både ut fra et økonomisk og et miljøhensyn har alle et ansvar for at energien blir brukt på en fornuftig måte. Ved å kjenne til energiforbruket i boligen kan man med enkle tiltak redusere både olje- og strømregningen betraktelig. Tabell 1 viser et alternativt energiforbruk i en norsk gjennomsnittsbolig med et boareal på 120m2.

  Effekt  Brukstid Årsforbruk   Kr pr år
Støvsuger    1.000 W  1 t uke  52 kWt  24,-
 Hårtørker  750 W  10 min dag  45 kWt  21,-
 Brødrister   1.000 W  10 min uke   9 kWt  4,-
 Elektrisk vekkerklokke  2W  24 t døgn  17 kWt  8,-
 Fjernsyn  100W  5 t døgn  180 kWt  85,-
 Kjøleskap  160W  8 t døgn  475 kWt  223,-
Fryseboks 175W 10 t døgn 640 kWt  300,-
 Oppvaskmaskin   2.000W  40 min dag  500 kWt  235,-
 Vaffeljern  800W  1 t mnd  9 kWt  4,-
 Vaskemaskin  2.500W  3 t 45 min uke  500 kWt   235,-
 Tørketrommel  3.000W  3 t 20 min uke   500 kWt   235,-
 Barbermaskin  10W  4 min dag  24 kWt  11,-
 Motorvarmer  500W  5 t døgn 4 mnd  300 kWt  141,-
 Kjøkkenvifte 75W   15 min dag  6 kWt   3,-
 Komfyr  2.200W   1 t dag 800 kWt   376,-
 Kaffetrakter  1.500W  30 min dag  273 kWt  128,-
 Belysning 18 lamper à 60  1.080W  7 t dag  2.760 kWt  1.297,-
 Stereoanlegg  25W  4 t dag   36 kWt  17,-
 Oppvarming  3.300W  12 t døgn  14.454 kWt  6.793,-
 Vannoppvarming  1.000W  10 t dag  3.650 kWt  1.715,-
         
Totalt energiforbruk i kWt pr år 25.230 kWt  
Total energikostnad pr år   11.858,-

Det er tatt utgangspunkt i at boligen bare bruker elektrisitet. Ved utregning av utgiftene til energi er det brukt en strømpris på 47 øre/kWt.

Et sammendrag av tabell 1 gir dette bilde av energibruken i boligen:

Oppvarming 14.454 kWt (57 %) kr 6.793,-
Varmtvann 3.350 kWt (15 %) kr 1.715,-
Belysning 2.760 kWt (11 %) kr 1.297,-
El-utstyr 4.366 kWt (17 %) kr 2.053,-
Sum 25.230 kWt (100 %) kr 11.858,-

 

Spesifikt energiforbruk pr m2 boligflate:
En måte å kontrollere om en bolig har et fornuftig energiforbruk i forhold til boligflaten, er å dividere totalt energiforbruk i kWt pr år med oppvarmet boareal i m2. For vårt eksempel vil man da få et spesifikt energiforbruk på:

Totalt energiforbruk 25.230 kWt : boligflate 120m2 = 210 kWt/m2

Ved å sammenligne eksemplet med verdiene i tabell 2, vil man kunne se om man har et energiforbruk som ligger over eller under normale verdier for energiforbruket. I vårt eksempel ser vi at energiforbruket er noe høyt.

Tabell 2 viser typiske verdier for spesifikt energibehov i boliger: (ref. Norsk Standard, NS 3032.)

Bygningstyper Energibehov kWt/m2 pr år Samtidige effekter W/m2
1)
Vegg 15 cm
Gulv/tak 20 cm
Vindu 3 lags glass
120 150 190 60 80 100
2)
Vegg 20 cm
Gulv 20cm/tak 25 cm
Vindu 3 lags glass
100 130 170 55 70 85
3)
Som 2) men med
varmegjenvinning
i tillegg
80 100 130 50 65 80
Eksisterende
enebolig
150 190 240 70 90 110

Er det stor forskjell mellom tallene i tabellen og i ditt regnestykke, bør en ved for høy verdi se på råd for utbedrelse av dette sist i informasjonen. Hvis det er en lav verdi, betyr det at du har et fornuftig energiforbruk.