Strategisk samarbeid gir over 100 drivstoffstasjoner

22.03.2019
Olje- og Energisenteret i Buskerud inngår nå et strategisk samarbeid med Jæren Olje i Rogaland, Agder Olje i Agder og Haugaland Olje på Haugalandet. Samarbeidet fører til at selskapene nå kan tilby over 100 drivstoffstasjoner i aksen mellom Oslo, Sørvest-landet og mot Bergen. I tillegg vil selskapene ha et tydelig fotfeste på hele det sentrale Østlandet samt i Trøndelag


 

Samlet sett vil de fire selskapene representere en omsetning på rundt to milliarder kroner i 2019.


 

- Samarbeidet er rent strategisk for å kunne vokse i et interessant marked, sier daglig leder Ronny Morken i Olje- og Energisenteret. Vi vil gjennom dette nettverket bli en betydelig regional aktør i drivstoffmarkedet, sier han.

De fire selskapene har klare vekstambisjoner, og ser samarbeidet som en viktig faktor for å realisere ytterligere ekspensjon i tiden fremover.

 

Det er i hovedsak det profesjonelle transportmarkedet som er målgruppen for samarbeidet. Men privatpersoner er en stadig voksende kundegruppe. Nå kan transportører benytte ett felles drivstoffkort på alle disse stasjonene. Kundene vil ha den samme prisavtalen uansett hvor de velger å tanke kjøretøyene i dette nettverket.

 

De fire samarbeidende oljeselskapene vil bestå med sitt lokale norske eierskap,og fortsette med sine lokale merkenavn.

 

- Det er viktig for alle å ivareta lokalkunnskapen og kjenne sine egne områder. Det er et av våre fremste fortrinn som aktør i denne bransjen, forteller Brigt Vold som er daglig leder i Jæren Olje.

 

Samarbeidsavtalen ser også dagens lys som følge av tydelig etterspørsel fra dagens kunder. - Kundene blir stadig større, og de kjører lenger. Mange har etterspurt et mer omfattende drivstoffnettverk, og det kan vi gledelig nok nå tilby, sier Vold.

 


For ytterligere informasjon, kontakt:

 

Ronny Morken
Daglig leder Olje- og Energisenteret AS
Mob: 906 88 210

 

Brigt Vold
Daglig leder Jæren Olje AS
Mob: 986 38 888