Vi har bio fyringsprodukter på lager

23.01.2020

Forbud mot fossil oppvarming trådte i kraft 01 januar 2020. Det betyr derimot ikke at det er nødvendig å kvitte seg med installasjonen dere bruker, da det er fullt mulig å konvertere de eksisterende oljetankene slik at de vil fungere med bioprodukter.

Ta kontakt med oss for produktinformasjon om HVO som erstatning for parafin, og Bio Fyringsolje som erstatning for fyringsolje.

Ta kontakt med oss dersom dette er noe som er aktuelt for dere.