Nye fyllestasjoner i Agder-fylkene
1. Oktober
Agder Olje AS har overtatt drifta av fyllestasjonene på Kvinlog, Feda og Ose. Alle tre stasjonene er åpne for Agder Olje firmakort, Jæren Olje firmakort og bankkort.
Ny dieselstasjon på Tengs med AdBlue anlegg
29. September
Dieselstasjon med blank diesel, farga diesel og AdBlue anlegg på Tengs.
Nye og strengere krav til stasjonær tank
28. November
Myndighetene krever oppsamling for hele tankens volum, i følge Vera Tank sine nettsider, – og stiller større og større krav til tankeier. Minimumskrav er dobbel barriere med dobbelvegg eller annet oppsamlingsarrangement.
Ny fyllestasjon åpnet på Finnøy
14. November
Nå er det mulig å fylle både Blank og Farget Diesel på vår nye fyllestasjon på Finnøy. Fyllestasjonen finner du på Nådå ved LHV.
Finnøy Olje har blitt en del av oljefamilien!
17. Oktober
Fra 1. oktober 2014 ble Finnøy Olje en del av oljefamilien vår.